ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

 

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος της δραστηριότητας.

Οι τομείς αξιολόγησης είναι ενδεικτικοί.

 

Αξιολόγηση Ιστοεξερεύνησης.pdf (27,3 kB)

 

© 2010 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode