Ο ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ

 Βήμα 1ο

 

Επισκεπτόμαστε τις προτεινόμενες ιστοσελίδες . Συλλέγουμε πληροφορίες και τις καταγράφουμε.

 • Περιγραφή του επαγγέλματος
 • Ποιοι ασχολούνταν με αυτό το επάγγελμα;
 • Πού συναντούσαμε αυτό το επάγγελμα;
 • Από ποιο επάγγελμα έχει αντικατασταθεί τη σημερινή εποχή;

   

       

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προσαρμοσμένη αναζήτηση , πληκτρολογώντας το επάγγελμα που ερευνά η ομάδα σας. 

  Loading

 

Φύλλο εργασίας 1

Βήμα 2ο

Συμπληρώνουμε τον ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη με τα παλιά επαγγέλματα.

Φύλλο εργασίας 2

 

Βήμα3ο

Κάνουμε ένα φανταστικό ταξίδι πίσω στο χρόνο.Παίρνουμε συνέντευξη από επαγγελματία του παρελθόντος.Συντάσσουμε ερωτήσεις και απαντάμε σύμφωνα με όσα μάθαμε από την έρευνά μας.Παρουσιάζουμε τη συνέντευξη  στους συμμαθητές μας .

 

Βήμα 4ο

Ζωγραφίζουμε σκηνές και επαγγελματίες  χρησιμοποιώντας το λογισμικό Revelation Natural Art . Εμπλουτίζουμε τις εικόνες με  αντίστοιχες λεζάντες.

 Φύλλο εργασίας 4

 

Βήμα 5ο

Συμπληρώνουμε το σταυρόλεξο για τα παλιά επαγγέλματα.

© 2010 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode