Ο ΣΙΔΕΡΑΣ

 Βήμα 1ο

Επισκεπτόμαστε τις προτεινόμενες ιστοσελίδες . Συλλέγουμε πληροφορίες και τις καταγράφουμε.

  • Περιγραφή του επαγγέλματος
  • Ποιοι ασχολούνταν με αυτό το επάγγελμα;
  • Πού συναντούσαμε αυτό το επάγγελμα;
  • Από ποιο επάγγελμα έχει αντικατασταθεί τη σημερινή εποχή;

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προσαρμοσμένη αναζήτηση , πληκτρολογώντας το επάγγελμα που ερευνά η ομάδα σας.

 
Loading

 

 

Φύλλο εργασίας 1

Βήμα 2ο

Συμπληρώνουμε τον ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη με τα παλιά επαγγέλματα.

 

Φύλλο εργασίας 2

 

Βήμα3ο

Κάνουμε ένα φανταστικό ταξίδι πίσω στο χρόνο.Παίρνουμε συνέντευξη από επαγγελματία του παρελθόντος.Συντάσσουμε ερωτήσεις και απαντάμε σύμφωνα με όσα μάθαμε από την έρευνά μας.Παρουσιάζουμε τη συνέντευξη  στους συμμαθητές μας .

 

Βήμα 4ο

Ζωγραφίζουμε σκηνές και επαγγελματίες  χρησιμοποιώντας το λογισμικό Revelation Natural Art . Εμπλουτίζουμε τις εικόνες με  αντίστοιχες λεζάντες.

 Φύλλο εργασίας 4

 

Βήμα 5ο

Συμπληρώνουμε το  σταυρόλεξο για τα παλιά επαγγέλματα.

© 2010 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode