ΕΡΓΑΣΙΑ

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς σας :

  • θα χωριστείτε σε ομάδες και θα αναλάβετε ένα επάγγελμα.
  • θα καταγράφετε όσες πληροφορίες νομίζετε ότι θα σας χρειαστούν .
  • θα δημιουργήσετε ένα εννοιολογικό χάρτη για τα παλιά επαγγέλματα.
  • θα πάρετε συνέντευξη από επαγγελματίες του παρελθόντος.
  • θα ζωγραφίσετε καθημερινές σκηνές με πρωταγωνιστές ανθρώπους που ασκούσαν αυτά τα επαγγέλματα.
  • θα διασκεδάσετε συμπληρώνοντας ένα σταυρόλεξο με ότι ανακαλύψατε.

           

© 2010 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode